Regler för cykelcross tävlingar

Det är viktigt att tävlingar ha både sponsorer som ställer upp och stöttar dessa evenemang, annars hade risken varit stor att inte tävlingarna inte hade kunnat genomföras. Sponsorer som finns lokalt, men också i större i sammanhang. Men det som är viktigare vid tävlingarna är naturligtvis tävlingsreglerna som gäller för dig och arrangörerna.

Tävlingslicens

För att ställa upp någon av de cykelcross-tävlingar som sker på hemmaplan i Sverige eller i övriga världen krävs det att du har en – tävlingslicens. Dessa licenser är uppdelad i olika klasser, beroende på om det är tjej eller kille, ålder och om den tävlande är på elitnivå eller inte. Tävlingslicens måste uppge hur lång giltighetstid den har, plus personuppgifter. Det går att få en engångslicens, men då endast för veteraner.

Tävlingsprogram

Ett tävlingsprogram ska alltid vara skrivna på tävlingslandets språk, samt på engelska eller franska. Ett program ska innehålla bland annat:

  • Specialregler för just denna tävling
  • Tävlingsschema
  • Lista över priserna
  • Detaljerad beskrivning av banan – mål, start, längd, hinder, profil och depåer

Tävlingsbanan

En tävlingsbana ska alltid ha en park-eller skogsväg, men också ängsmark. Dessa ska vara fördelat så att tävlingsdeltagarna kan återhämta sig mellan hinder, gupp eller liknande. Dessutom ska banan funka i alla väder och får till exempel inte innebära att banan kan bli översvämmad. Banans längd ska ligga mellan 2,5 – 3,5 kilometer och drygt 90 % av den ska kunna vara åkbar med en cykel.

Övrigt

Utöver det som redan har nämns så tillkommer det regler för hur cyklarna får se ut och ha för utrustning. Men även hur starten, hinder och målgången ska utföras, samtidigt som hur depåer och uppsamlingsplatserna ska vara. Samt att hur det ska fungera när det ska göras reparationer på tävlingscykeln under loppets gång. Något som också är viktigt är vilken ordning som deltagarna startar i. Detta är bara ett axplock från tävlingsregler för cykelcross och vill du veta mer så kan du läsa mer om detta på Svenska Cykel Förbundets hemsida.